arxiucorreu

portada

.

Editorial

   Ha costat suors. Llàgrimes, no. Perquè tothom qui col·labora en aquesta La MUNICIPAL monogràfica ens ha escoltat, ha escrit amb ganes, ens ha enviat el text
-masses una mica tard-, ha opinat sense pors o dins del que cal dir...
   El resultat és engrescador: les pàgines mostren que a l’Ajuntament hi ha una cultura organitzativa comuna, molt i molt centrada en servir públicament a la ciutadania i a la ciutat. Això és fantàstic. La gent amb idees, que les expressa, que mostra maneres de treballar actuals i de futur, són el gran actiu de l’organització: de l’Ajuntament, d’aquest motor d’intel·ligència per afrontar els presents i futurs que Barcelona espera d’aquesta casa.
Estan aquí.
   I n’hi falten. Moltes i molts. Estem convençuts que moltes paraules d’aquest abecedari incomplet sobre l’actual cultura organitzativa -que hem planificat amb Formació i Selecció de Personal- podien haver-les escrites altres treballadors i treballadores. Igual. O millor.
   Hem acudit a qui ens ha semblat que podia dir alguna cosa sobre un tema. Sigui polític o tècnic. Directiu o d’un equip de treball. Tots i totes són gent de la casa. Per això, en la signatura, hem deixat, només, sense càrrecs o llocs de treball, el nom. Són gent que pensa. Que proposa. Que treballa. Que representa sensibilitats plurals en la manera comuna de treballar,
d’organitzar-nos. Gràcies a tothom. Gràcies, també, per llegir-los.
   La MUNICIPAL, alguna vegada cal dir-ho, no és la millor revista organitzativa que pot fer l’Ajuntament. No aporta el 10. No anem de els millors. Només és una revista oberta a tothom de l’organització que pensa i treballa
-amb idees i fets- per millorar els serveis. Per produir-ne de nous. És una revista d’informació que acull. I comunica. Només fem això.
   Amb aquest número ens hem cabussat en el que hi ha darrera els serveis: ens hem llançat a la profunditat de l’Ajuntament. Per fer surar la cultura organitzativa actual municipal, pinçant-la des de paraules clau en l’organització d’avui i la del demà immediat.
   Estem contents dels resultats. Aquí, a l’Ajuntament -com en tota organització associativa, empresarial o administrativa- hi ha molt per millorar. I canviar. És clar. Però, també, hi ha molt des d’on treballar, millorar i innovar.
   L’abecedari ho mostra. Llegiu-lo al vostre gust. Començant per la paraula que més us atregui. Per la signatura que us inquieta. Pel titular amb el que més -o amb el que menys- estigueu d’acord. Tingueu-la a mà. Hi ha, pensem, teca. Per estona.

Administració
Associació
Barcelona
Barris
Ciutadà
Cogestió
Comunicació
Descentralització
Directiu
Eficàcia
Eficiència
Eleccions
Emprenedor
Empresa
Excel·lència
Formació
Funcionari
Gestió
Govern
Hisenda
Història
Indicadors
Informació
nformàtica
Instituts
Investigació
Legislació
Lloc
Mobilitat
Motivar
Organització
Participació
Privatització
Productivitat
Programació
Promoció
Qualitat
Recursos
Selecció
Servei
Sindicat
Solidaritat
Tecnologia
Telemàtica
Treball en equip
Ubicació
Utilitat
Xarxa

 

Director
Toni Puig

Consell Assessor
Enric Casas, José Luis Giménez, Mario Giménez, Pere Munuera, Albert Serra, Carme Valls

Subdirector
Antoni Fernández

Editor
Ramon Muns

Comunicació
Rosamaria Pujol Avellana

Edita
Ajuntament de Barcelona

Autoedició, fotomecànica i impressió
Impremta Municipal. Exp.9978086
Dipòsit legal: B. 14.742-1990

Disseny gràfic
Ferran Cartes/Montse Plass

Maquetació
Impremta Municipal. Beatriz González

Il·lustracions
Garavaggio

Col·laboren en aquest número
Ramon Alberch, Andreu Arenas, Jordi Campillo, Ramon Carrera, Enric Casas, Txema Castiella, Joan Clos, Assumpta Escarp, Antoni Fernández, Montse Flaquer, Jaume Fort, Antoni Gallardo, José Luis Giménez, Jordi Hereu, Joan Llauradó, Ernest Maragall, Jordi Martí, E. Martín-Mora Lill, Mercè Massa, Francesca Mata, Romà Miró, Maria Antònia Monés, Oriol Morillo, Pere Munuera, Xavier Muñoz, Àngels Nogué, Lluís Olivella, Dionísio Ortiz, Ángeles Paredes, Joan Ignasi Pérez, Àngel Pons, Àngels Pont, Toni Puig, Josep Ramos, Daniel Resines, Montse Rodés, Maravillas Rojo, Lluís Salvador, Carme Segura, Xavier Sisternas, Tina Sánchez, Secció de l’UGT, Tere Serra, Marisa Sindreu, Carme Turégano, Josep Ignasi Urenda, Carme Valls.

Adreça
Torre Jussana
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona
Tel. 93 407 10 22
Fax 93 407 11 97
http://www.bcn.es
e-mail: tjussana@lix.intercom.es