english


Barcelona. Metròpolis Mediterrània es pot comprar en les principals llibreries i quioscos de Barcelona, i per subscripció.

 


portada de BMM
presentación
portades

fòrum
correo

Subscripció:


Sr. o Sra.  
Domicili   Telèfon
Ciutat   C.P.
Província   País

Quota de subscripció:

Se subscriu per 6 números a la revista BARCELONA METRÔPOLIS MEDITERRÂNIA (2a. etapa),
a partir del número per un import de:

Espanya, 2.500 pessetes
Europa (correu aeri), 3.500 pessetes
Amèrica i la resta del món, 4.000 pessetes


 

Forma de pagament:

Transferència bancària:   Nº c/c 2100-3000-13-2201574781

Xec bancari  a nom de: Direcció de Serveis Editorials, Carrer Paradís, 14, 3a. planta. 08002-Barcelona.
Tel: 93 310 14 04


versió castellana versió catalana

 


Números solts:
(en funció d'existències)

Desitjo rebre els números endarrerits que indico a continuació, per un import de 450 pessetes la unitat a partir del número 25 per a Espanya.

Per demanar números de l'1 al 25, consultar al telèfon. 93 310 14 04 (M. Birulés)

 

 


 

 


Barcelona Metròpolis Mediterrània

Ajuntament de Barcelona
Paradís, 14 - 3a. planta
08002 Barcelona
Telèfon: 93 310 14 04
Fax: 93 319 48 04