El Fòrum:
pensar el segle XXI
   monogràfic núm.4 - b.mm - abril 2003 
   
    


 
 
per desplaçar el sumari
per desplaçar el sumari
 Joan Clos     
Barcelona i el Fòrum; una reflexió oportuna, una experiència unica.
 Mariano Zabía  
Unes condiciones de vida millors per al segle XXI
 Ferran Mascarell  
Un gran esdeveniment de nova mena, amb la cultura com a tema i fill conductor.
 Carles Duarte i Montserrat  
Construir des del diàleg
 Jaume Pagès  
El Fòrum Barcelona 2004 com a procés d'innovació
 Jordi Oliveras Coll  
El consens com a realitat
 Manuel Montobbio  
Una gran operació comunicativa i de participació internacional
 Cora Weiss  
Aprendre a abolir la guerra, ensenyar per a una cultura de la pau
 Richard J.Goldstone  

La implantació del dret internacional, un repte per al tercer mil·lenni

 Jaume Saura Estapà  
La pau i els drets humans, pilars de les relacions internacionals contemporànies.
 Àngel Castiñera  
Gestionar la diversitat, acollir la diferència
 Federico Mayor Zaragoza  
La diversitat, la nostra major riquesa
 Bertran Charrier  
Un planeta sense rumb
 Vladimir de Semir  
Desenvolupament sostenible del saber i del poder
 Salvador Rueda  
La insostenibilidad nia en la nostra ment
 Mireia Belil  
El diàleg com a construcció de la intel_ligència col·lectiva
 Narcís Serra  
Europa i la governabilitat mundial
 Manuel Campo Vidal  
El papel de la informació en una societat canviant
 Carles Torner  
Paraula contra paraula
 Joseph M. Jansà  
La salut com a dret humà i bé públic
 Maria Ángeles Siemens  
llibertat, seguretat i pau
 Àngel Cabrera  
Globalització i desenvolupament
 Raimon Ribera  
Espiritulitat: entre l'exploració i l'entroncament amb les tradicions
 Gabriela Cauduro  
Dones i joves: resignificant paradigmes
 Fabricio Caivano  
Una altra educació és possible
 Jordi Borja  
La ciutat futura com a projecte col·lectiu
 Toni Comin  
La nova Agenda Global: cap a una democràcia mundial?
 Eric Hauck  
El 2015, junts cap a un món millor
 Vicenç Villatoro  
Parlar a moltes veus
 Ramon Folch  
"Habitar el món", una mirada renovadora sobre els humans i el seu retorn
 Manuel de Solà-Morales  
Ciutats i cantonades urbanes
 Pedro Azara  
L'Ombra d'un somni:la imatge de l'ésser humà en art
 Salvador Pons/Imma Mora  
Els guerrers de Xi'an
 Borja Sitjà  
Festival de las Arts: la cultura com a espai de trobada i de reflexió.
 Imma Mora  
La ciutat esdevé un gran espai expositiu
 Francesc Peirón  
El llarg camí fins el Fòrum. Cronologia
 Programa d'actes