2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 2011
    SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE  
    Barcelona Informació. GENER 2011 Barcelona Informació 145 Bi_146. Març 2011 Balanç 2007-2011