2011 2010 2011 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 2007
    Barcelona informació. Juliol. num 107 Barcelona informació. Setembre. num 108 Barcelona informació. Octubre. num 109 Barcelona informació. Novembre. num 110 Barcelona informació. Desembre. num 111            
    Barcelona informació. Gener. num 103 Barcelona informació. Febrer. num 104 Barcelona informació. Març. num 105 Barcelona informació. Abril. num 106            
 
2010