2011 2010 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 2005
    Barcelona informació. num 87 Barcelona informació. num 88 Barcelona informació. num 89 Barcelona informació. num 90 Barcelona informació. num 91            
    Barcelona informació. num 81 Barcelona informació. num 82 Barcelona informació. num 83 Barcelona informació. num 84 Barcelona informació. num 85 Barcelona informació. num 86            
 

 


2009