2011 2010 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 2003
    Barcelona informació. num 65 Barcelona informació. num 66 Barcelona informació. num 67 Barcelona informació. num 68 Barcelona informació. num 69            
    Barcelona informació. num 61 Barcelona informació. num 62 Barcelona informació. num 63 Barcelona informació. num 64            
 

2009