2011 2010 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 2002
    Barcelona informació. num 56 Barcelona informació. num 57 Barcelona informació. num 58 Barcelona informació. num 59 Barcelona informació. num 60  
    Barcelona informació. num 50 Barcelona informació. num 51 Barcelona informació. nuj 52 Barcelona informació. num 53 Barcelona informació. 54 Barcelona informació. num 55
 

2009