2011 2010 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 1998
    JULIOL OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE  
    FEBRER MARÇ ABRIL JUNY
 

2009