2011 2010 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 1997
    JULIOL/AGOST DESEMBRE  
    GENER/FEBRER MARÇ/ABRIL