2011 2010 2011
  Publicacions de la revista Barcelona Informació del any 1996
    JULIOL/AGOST NOVEMBRE/DESEMBRE  
    GENER/FEBRER MARÇ/ABRIL