Imatge i Serveis Editorials
Barcelona Economia - Arxiu Històric de la Revista

A partir de juny del 2013

la informació que aportava la publicació

Barcelona Economia

la podeu trobar al lloc web

http://barcelonaeconomia.bcn.cat

Barcelona Economia és una revista d'indicadors econòmics de conjuntura que edita l'Ajuntament de Barcelona. Conté dades del nostre municipi i de l'entorn metropolità.
Barcelona Economía es una revista de indicadores económicos de coyuntura que edita el Ayuntamiento de Barcelona. Contiene datos de nuestro municipio y del entorno metropolitano.
(en catalán)
Barcelona Economia is a journal about juncture financial indicators published by Barcelona City Council. Data about our town and the metropolitan conurbation are included.
(in catalan language)
Per poder visualitzar i imprimir els documents PDF es requereix Adobe Acrobat Reader