Ajuntament de Barcelona

Tecnologies d'ajut

Documents

Tauletes tàctils, telefons inteligents i comunicació augmentativa

Tauletes tàctils i comunicació augmentativa

El desenvolupament de la telefonia mòbil i dels ordinadors portàtils tàctils està revolucionant el món de les TIC. Curiosament, aquest desenvolupament s’apropa cada dia més a les necessitats d’interacció usuals en comunicació augmentativa...

Article de Jordi Escoin publicat en el número 42 del bolletí de l'APTOC: Asociació de Professionals de Terapia Ocupacional de Catalunya. 1er semestre 2012-13.

Per descarregar l'article en pdf prem aquí

SIP: Symbols Inclusion Project

La adaptación de material curricular

Symbols supporting inclusion in mainstream education
(Símbols per al suport a la inclusió en l'educació general)

Traducció al castellà d'un article que explica una experiència educativa realitzada en algunes escoles de primària de Warwickshire (UK) juntament amb l'empresa de programari Widgit, per estudiar l'impacte de l'ús de símbols amb determinats alumnes amb problemes d'aprenentatge.

Descarregar en pdf: traducció en castellà i versió original.

L'adaptació de material curricular

La adaptación de material curricular

Ponència presentada en el 14 Congrés Internacional d'ISAAC, a Barcelona, al juliol de 2010. Resum: Al CM Pont del Dragó es realitza formació professional inicial per a joves amb discapacitat física, el nivell de competència lectoescriptora és heterogènia i una de les preocupacions del professorat és l'adaptació de materials curriculars. En aquesta exposició es plantegen algunes preguntes sobre com abordar aquesta qüestió ara que els mitjans tecnològics ens permeten ser versàtils, però també intentarem aportar la nostra experiència a l'aula amb l'ús de diversos materials, amb alumnes en situacions diferents, explicant com responen davant seu i exposant qual és la seva opinió.

Per descarregar el PDF de la presentació prem aquí.

Projecte lingüístic de centre i CAA

Proyecto lingüístico de Centro y CAA

Ponència presentada en el 14 Congrés Internacional d'ISAAC, a Barcelona, al juliol de 2010. Resum: Des de la particular visió d'un centre d'educació especial dins el marc de l'educació secundària postobligatòria, pensem en quina mesura pot plantejar-se un projecte lingüístic que permeti la participació de les diferents maneres de comunicar-se. Complex certament, però ens mou l'interès de fer un pla que sigui prou participatiu per a tots els usuaris/alumnes i els professionals que els atenen. Sense caure en un manifest, intentem respondre a la qüestió primordial: la comunicació ens pertany a tots però a més tots tenim dret a comunicar-nos.

Per descarregar el PDF de la presentació prem aquí.

Tecnologies d'ajut i sistemes augmentatius i alternatius de comunicació en persones amb discapacitat motriu

Tecnologies d'ajut i sistemes augmentatius i alternatius de comunicació en persones amb discapacitat motriu

Article de Carles Auge i Jordi Escoin en el Capítol 7 del llibre recopilatori "Tecnologies d'ajut en persones amb trastorns de comunicació" de Francisco Alcantud i Javier Soto. Editorial: Nau Llibres, 2003
Resum: capitiol introductori a la comunicació augmentativa i als deferents sistemes augmentatius de comunicació.
Idioma: Espanyol

Per descarregar el PDF prem aquí.

El repte d'accedir a les TIC amb el peu

Pedales

Ponència presentada en el 14 Congrés Internacional d'ISAAC, a Barcelona, al juliol de 2010. Resum: David és un jove amb greu afectació motriu, sense parla però molt vital i amb una gran capacitat per connectar amb els seus iguals i comunicar-se amb les persones del seu entorn. Al Centre Municipal Pont del Dragó s'han iniciat les proves d'avaluació d'accessibilitat amb el peu i es descriu quin ha estat el procés que s'ha seguit per a això. S'exposen les necessitats educatives i de comunicació que presenta el cas, així com quines són les dificultats reals, tant materials com de la seva situació motriu.

Per descarregar el PDF de la presentació prem aquí.

Tecnologies de la Informació i alumnes amb discapacitat motriu

Tecnologies de la Informació i alumnes amb discapacitat motriu

Article de Jordi Escoin publicat com Capitol 4 del llibre recopilatori "Suports digitals per repensar l'educació especial" de Joana Sancho. Editorial Octaedro - EUB, 2001. Resum: En aquest document es presenten els diferent recursos tecnologics, tant de programari com de maquinari, que son d'utilitat per als alumnes amb discapacitat motriu.
Idioma: Espanyol

Per descarregar el resum en PDF prem aquí.