Servei Educatiu Específic Motòrics - SEEM

Inici>Servei Educatiu Específic de Motòrics

Servei Educatiu Específic Motòrics - SEEM

Valoració d'accés a l'ordinador

El Servei Educatiu Específic de Motòrics, SEEM, és un servei especialitzat adscrit al CEE Pont del Dragó . Està format per un equip multidisciplinar que inclou especialistes en les àrees de la psicologia, l’orientació educativa, la fisioteràpia, l’audició i llenguatge i la pedagogia terapèutica.

Els àmbits de treball són: