Fotografia d'alumnes a l'aula

Inici>Oferta educativa>Administratiu

Oferta educativa

Tornar

FAMÍLIA PROFESSIONAL ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ D'AUXILIAR EN
ACTIVITATS D'OFICINA I EN SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (NEE)

Destinataris: Adreçat a joves amb discapacitat motriu que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i que no tinguin el graduat en ESO*.

Durada: Dos cursos acadèmics, més un primer curs de preparació.**

Horari: de 9:00h a 14:30h els matins. L'AMPA del centre (ACPD) ofereix servei de menjador de 14:30h a 16:00h.

Continguts: s'imparteixen mòduls de formació professional i mòduls de formació general.

Unitats de competència

Unitats formatives Mòduls de Formació Professional

Unitats formatives Mòduls de Formació General

Formació en centres de treball FCT

Tutoria

Característiques del centre:

* La formació superada tindrà els efectes que s'estableixin en les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i per obtenir el GESO.
** El curs de preparació és un PDCTVA Programa de diversificació curricular per a la transició a la vida adulta.