Fotografia d'alumnes a l'aula

Inici>Oferta educativa

Oferta educativa

Programes per a la Formació i Inserció de joves amb discapacitat motriu

L'objectiu és aconseguir que els alumnes prenguin un paper actiu en la seva inserció laboral afavorint la seva inclusió social.

També cal considerar que amb els alumnes que tenen necessitats educatives especials molt bàsiques lligades als àmbits de la comunicació, els hàbits socials, les habilitats congnitives, etc., la prioritat es centra més en la millora de l'autonomia personal i l'augment dels aprenentatges bàsics, que en l'àrea professionalitzadora.

La formació al nostre centre es realitza tenint en compte sempre les necessitats individuals i grupals.

Un cop finalitzat el període de formació, l'alumne rep acompanyament en tot el procés de sortida, des del SEEM, el qual a partir d'aquest moment el considerarà usuari del servei i en farà un seguiment durant els propers anys.

Es realitzen 25 hores d'horari lectiu a la setmana, de 9h a 14:30h.

Els PFI tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral satisfactòria, així com ampliar les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els ensenyaments de formació professional i, si escau, obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.