Fotografia del pati i l'entrada del Centre

Inici>Contacte>Bústia

Bústia de queixes, felicitacions i suggeriments

Apreciats alumnes i famílies,

Us informem que per tal de detectar els aspectes que penseu, puguin ser susceptibles de millorar el funcionament general del Centre, resta a la vostra disposició una bústia de queixes, felicitacions, suggeriments i/o reclamacions on podeu fer-nos arribar, els fets que donen lloc a la vostra comunicació així com les vostres demandes i les solucions i/o millores que proposeu.

Com fer-ho:

Podreu adjuntar, si s'escau, la documentació que creieu convenient. Resten excloses les reclamacions relatives als resultats de les avaluacions que seguiran un altre procediment.

Es donarà resposta en un termini de 30 dies.