Ajuntament de Barcelona

Fotografia d'alumnes al menjador

Tornar

Menjador

El centre disposa d'un servei de menjador. Aquest servei està subvencionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, i el gestiona l’Associació Centre Pont del Dragó: