Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores

persona portant una cadira de rodes
Objectius
 • Millorar els serveis de suport a les famílies cuidadores.
 • Analitzar la situació actual de les persones cuidadores.
 • Incidir perquè la legislació contempli el dret de la família a tenir cura dels seus familiars però sense ser una obligació.
 • Promoure el reconeixement públic de les persones cuidadores no professionals.
 • Compartir coneixements i intercanviar experiències de famílies cuidadores.
 • Millorar la coordinació entre les entitats i els professionals.
Actuacions
 • Incorporar de manera permanent a l'Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) la situació i l’estat de salut de les persones cuidadores.
 • Comparar l'estat de salut de les persones cuidadores i les que no ho són.
 • Seguir els canvis legislatius sobre la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones cuidadores.
 • Proposar criteris d’atenció i intervenció.
 • Difondre els recursos de les entitats que donen suport a les famílies cuidadores.
 • Promoure espais de treball conjunt entre les entitats de la Xarxa.
 • Difondre “l'Estudi de grups dels àmbits de salut i suport social de Barcelona: malalties, addiccions, discapacitats i altres situacions personals”.
 • Publicar el catàleg web.

Més sobre la Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores

Pujar ↑