Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa de Prevenció i Convivència

fila de llumins amb una d'elles cremada
Objectius
  • Lluitar contra el sentiment d’inseguretat de la ciutadania.
  • Reforçar el dret a la ciutat per a tothom i la inclusió social.
  • Prevenir les agressions contra els espais i béns públics, i contra les persones.
  • Disposar de programes d'actuació compartits.
Actuacions
  • Definir com han de participar les entitats en el programa de mesures educatives i prestacions socials.
  • Reflexionar i estudiar sobre les actuacions dels joves en situació de risc en la prevenció i seguretat ciutadana.

Més sobre la Xarxa de Prevenció i Convivència

Pujar ↑