Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa d’Inserció Sociolaboral

persona fent paquets sota la mirada d'altres persones
Objectius
 • Optimitzar recursos a través de l’intercanvi de coneixements.
 • Aportar noves metodologies d’inserció laboral a les organitzacions de la Xarxa.
 • Millorar els serveis d’informació, atenció i derivació de les persones i ser més àgils en les respostes.
 • Promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió.
 • Incorporar les empreses inclusives a la Xarxa i donar a conèixer bones pràctiques i experiències significatives.
 • Obrir-se a altres xarxes catalanes i europees, especialment les mediterrànies.
 • Difondre el treball realitzat per les organitzacions de la Xarxa.
Actuacions
 • Iniciar el circuit d’inclusió de persones en risc d’exclusió en empreses contractades per l’Ajuntament de Barcelona.
 • Fer programes conjunts amb altres països europeus per compartir metodologies.
 • Incorporar clàusules socials en els contractes de persones en risc d’exclusió per tal de promocionar la seva inserció laboral.
 • Crear activitats per fomentar l’emprenedoria social i cercar noves formes de finançament.
 • Potenciar la diversitat com un valor afegit a les organitzacions de la Xarxa.
 • Incorporar bones pràctiques al web.
 • Incorporar les empreses inclusives a la Xarxa.
 • Oferir formació per promoure l’activitat de les empreses socials de la Xarxa, millorar la seva eficàcia i afavorir la competitivitat amb altres països i empreses.
 • Fer una sessió de treball amb diverses xarxes catalanes i europees.
 • Organitzar una jornada anual per mostrar els treballs de les entitats de la Xarxa.
 • Publicar els Quaderns de la Xarxa.
 • Engegar la segona fase del web.
 • Participar en fires i congressos.
 • Difondre el full informatiu.

Més sobre la Xarxa d’Inserció Sociolaboral

Pujar ↑