Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

persona en interior d'edifici en ombres en actitud pensativa
Objectius
  • Convertir-se en un espai de coordinació de les polítiques socials i d’habitatges.
  • Oferir una visió global dels recursos residencials de la ciutat.
  • Fomentar la cooperació entre l’Administració Pública i les entitats socials.
Actuacions
  • Elaborar un mapa dinàmic amb els habitatges d’inclusió de la ciutat.
  • Coordinar les accions de les entitats de la Xarxa per millorar els serveis adreçats a les persones que viuen en habitatges d’inclusió.
  • Millorar l’accés de les entitats socials a habitatges de lloguer protegit.

Més sobre la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Pujar ↑