Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa dels Drets dels Infants

nen fent bombolles de sabó
Objectius
 • Defensar i promoure els drets dels infants, segons la Convenció sobre els Drets dels Infants.
 • Sensibilitzar la població sobre els drets dels infants.
 • Difondre les iniciatives i projectes de la Xarxa.
 • Enfortir la capacitat d’acció de la Xarxa
 • Fomentar la coordinació i l’intercanviar experiències.
 • Optimitzar recursos.
Actuacions
 • Consolidar i difondre la celebració del Dia Internacional dels drets dels Infants (20 de novembre).
 • Fer campanyes de sensibilització i comunicació per difondre la tasca de la Xarxa.
 • Crear i difondre el Banc de Recursos de la Xarxa.
 • Potenciar la formació de les entitats de la Xarxa.
 • Establir canals de comunicació amb els serveis socials bàsics i amb centres d’educació.

Més sobre la Xarxa dels Drets dels Infants

Pujar ↑