Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa Cultura per la Inclusió Social

mans de nen i adult sostenint un grapat de terra amb un brot d'una planta
Objectius
  • Fomentar la coordinació i l’intercanviar experiències.
  • Potenciar la cultura com a eina d’inclusió social.
  • Difondre les iniciatives i projectes de la Xarxa.
Actuacions
  • Celebrar reunions i Jornades de la Xarxa.
  • Impulsar un espai de treball de la Xarxa: un laboratori on experimentar noves accions.
  • Desenvolupar en format web el “Mapa d’experiències de Cultura per a la inclusió” elaborat per la Xarxa durant el 2010-2011.

Més sobre la Xarxa Cultura per la Inclusió Social

Pujar ↑