Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

grup d'adolescents asseguts en cercle fent activitats
Objectius
 • Definir les característiques comunes de les entitats de la Xarxa.
 • Ampliar el territori d’acció de la Xarxa dins la ciutat, amb especial atenció a les zones vulnerables.
 • Intercanviar coneixements i perspectives
 • Millorar la coordinació amb els agents que treballen per la infància al territori: xarxes de prevenció als districtes, els Serveis Socials, etc.
Actuacions
 • Incorporar nous Centres Oberts a la Xarxa
 • Reflexionar sobre temes d’interès pels Centres Oberts:
  • Disseny d’indicadors de qualitat i d'impacte del servei dels Centres Oberts
  • Programes educatius
  • Treball amb la petita infància
  • La transició entre l’escola i el treball
  • La participació de les famílies i els infants
  • Rols i funcions dels equips dels Centres Oberts
 • Formular propostes per respondre les noves necessitats dels infants.

Més sobre la Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Pujar ↑