Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania

Les entitats socials de la ciutat i els seus voluntaris també realitzen una tasca molt important per la inclusió. El Pla impulsa estratègies compartides entre l’administració i aquestes entitats per unir esforços i atendre de forma més eficaç les necessitats socials de la ciutadania.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica IV

Es reforçarà l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un espai de trobada entre l’administració i les entitats socials. L’Acord està format per 9 xarxes. Cada una treballa un àmbit social, aglutina les entitats afins, i realitza accions específiques.

Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a Persones Immigrants

grup de joves de diferents races fent gest d'unió
Objectius
  • Adaptar-se a la nova situació de la població immigrada de Barcelona.
  • Potenciar la Xarxa d’Acollida amb mediadors professionals i la col•laboració d’entitats.
  • Oferir orientació personalitzada sobre feina, serveis, habitatge i convivència.
  • Desenvolupar accions de la Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic D’estrangeria (XESAJE).
  • Desenvolupar accions de la Coordinadora de la Llengua.
Actuacions
  • Realitzar programes de suport i acompanyament per afavorir la convivència i la cohesió social
  • Impulsar activitats i reunions de la XESAJE.
  • Crear la Comissió del Codi Ètic de la XESAJE.
  • Impulsar les activitats i reunions de la Coordinadora de la Llengua.

Més sobre la Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a Persones Immigrants

Pujar ↑