Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Serveis socials bàsics

Persona ajudant a una altra persona a col·locar-se en la cadira de rodes
Objectius
 • Millorar l’atenció i l’eficiència dels Centres de Serveis Socials Bàsics
 • Avançar en el desplegament de la Llei de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència
 • Millorar i ampliar la cobertura dels serveis de Teleassistència i d’Ajuda Domiciliària a tothom que ho necessiti.
 • Avançar en el traspàs de serveis socials d’atenció especialitzada al Consorci de Serveis Socials (CSS) de Barcelona per tal de millorar-ne la qualitat.
 • Consolidar i ampliar el Programa Radars, iniciativa cívica d’atenció als veïns més grans que viuen sols.
 • Treballar conjuntament amb les entitats d’acció social.
Actuacions
 • Reduir en 10 dies les llistes d’espera dels Centres de Serveis Socials Bàsics, sense afectar la qualitat del servei. L’objectiu final és suprimir-les.
 • Millorar el temps de resposta d’atenció ciutadana dels Centres de Serveis Socials Bàsics.
 • Estudiar la possibilitat de crear un expedient únic per a les ajudes socials.
 • Donar resposta a totes les necessitats a través dels serveis socials municipals.
 • Incorporar professionals als Centres de Serveis Socials Bàsics per assolir la ràtio d’educadors socials, quan la llei ho permeti.
 • Reduir el temps de resposta en l’elaboració i resolució dels Plans Individuals d’Atenció.
 • Garantir el servei d‘Atenció Personal i Neteja i el servei de Teleassistència a totes les persones depenents amb dret reconegut per la LAPAD
 • Demanar el traspàs de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de tots els serveis socials d’atenció especialitzada.
 • Garantir el Servei d’Atenció Domiciliària a totes les famílies en situació de risc social que, d’acord amb la valoració dels serveis socials bàsics, necessitin suport socioeducatiu per als fills.
 • Estendre el Programa Radars a diferents districtes de la ciutat.
 • Potenciar l’ús dels serveis del tercer sector i altres entitats públiques per a la inserció social de les persones més vulnerables.
 • Incloure el dret a l’opció de vida independent en la cartera de serveis socials de Barcelona.
 • Desenvolupar Plans d’Actuació Social Territorial (PAST) a tots els districtes i Centres de Serveis Socials de la ciutat

Pujar ↑