Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Salut

Infermera auscultant a un pacient amb l'estetoscopi
Objectius
 • Vetllar per la salut de les persones, reduir desigualtats entre la ciutadania i contribuir a la cohesió social.
 • Aprofundir en el coneixement de la salut a la ciutat.
 • Buscar fórmules d’atenció global de les persones amb problemes de salut mental.
 • Tenir present la salut en les polítiques municipals per fer una ciutat saludable.
Actuacions
 • Elaborar i fer el seguiment del Pla de Salut de Barcelona per millorar la salut i qualitat de vida de les persones.
 • Elaborar i fer el seguiment del Pla de Salut Comunitària i Promoció de la Salut de Barcelona.
 • Desenvolupar i ampliar el programa de Salut als barris.
 • Reduir i prevenir els problemes derivats del consum d’alcohol i drogues i fer el nou Pla de Drogues.
 • Obrir el nou centre d’atenció integral de baixa exigència per a persones amb addiccions.
 • Facilitar l’accés als recursos d’acollida adients per a dones maltractades que consumeixen drogues.
 • Millorar l’atenció a les persones recluses consumidores de drogues i impulsar el programa preventiu per consum a la via pública.
 • Fer l’informe de salut de Barcelona i els informes dels 10 districtes i donar-los a conèixer a la població de manera entenedora.
 • Adaptar el programa Salut i escola als nous problemes de salut.
 • Fer un programa pilot d’envelliment actiu i saludable a 4 zones de la ciutat.
 • Seguir desenvolupant programes de salut per als col•lectius més vulnerables.
 • Impulsar la xarxa de famílies cuidadores amb la participació d’entitats i institucions.
 • Impulsar programes de prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
 • Desenvolupar programes per prevenir i acompanyar les persones amb problemes de salut mental.

Pujar ↑