Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Persones amb discapacitat

persona en cadira de rodes intentant aconseguir el pom d'una porta
Objectius
 • Millorar l’autonomia i la independència de les persones amb discapacitat.
 • Promoure la correcta atenció de les persones amb discapacitat per part dels professionals dels diversos sectors municipals.
 • Construir una ciutat sense barreres amb la implicació i la participació de tota la ciutadania, que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat.
Actuacions
 • Incloure i consolidar el Servei Municipal d’Assistent Personal dins la cartera de serveis socials bàsics de l’Ajuntament.
 • Integrar els projectes de vida independent de l'Institut Municipal de persones amb Discapacitat al Servei Municipal d'Assistent Personal.
 • Seguir el desenvolupament del Pla d’Equipaments de Serveis Socials Especialitzats per a persones amb discapacitat.
 • Prestar el Servei de Transport Especial conjuntament amb l’Àrea Metropolitana.
 • Treballar amb les associacions i entitats projectes que permetin desenvolupar habilitats terapèutiques i rehabilitadores: Horts urbans, animals de companyia, activitat aquàtica, Espai de Mar i projectes de lleure.
 • Fer el seguiment de l’accessibilitat a la via pública, als edificis municipals, a les platges, i al transport públic i desplegar el Pla d’accessibilitat 2012-2015.
 • Col•laborar en el projecte ObertaMent de sensibilització de la població en la lluita contra l’estigma de les persones amb trastorn mental.
 • Incrementar el pressupost del servei especial i revisar la normativa d’ús per a una distribució de viatges més efectiva.
 • Tramitar i renovar la targeta d’aparcament i controlar el seu ús fraudulent amb rapidesa i eficiència.

Pujar ↑