Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Inserció sociolaboral

jardiners treballant en una parcel·la enjardinada
Objectius
 • Afavorir la inserció sociolaboral de col•lectius en risc d’exclusió (joves, aturats de llarga durada, treballadors sexuals, persones amb discapacitat, persones que han patit drogodependència, etc).
 • Oferir formació per a persones a l’atur, amb dificultats específiques o en risc d’exclusió.
 • Fomentar la innovació social i les iniciatives emprenedores, especialment entre persones aturades.
 • Reconèixer i col•laborar amb les empreses inclusives.
 • Promoure l’accés a les TIC de totes les persones i, especialment, de les que tenen major risc d’exclusió digital.
Actuacions
 • Promocionar el Programa d’Inserció Sociolaboral (PISL).
 • Oferir un programa personalitzat de recerca de feina.
 • Desenvolupar programes específics:
  • Programes mixtos de formació i treball.
  • Programes d’experiència laboral.
  • Programes de formació i inserció.
  • Programes de formació i inserció per a persones a l’atur de llarga durada i baix nivell formatiu.
  • Programes de formació i inserció per a joves aturats i amb baix nivell formatiu.
  • Pla Jove Formació-Ocupació, amb la col•laboració del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Oferir sessions informatives i d‘orientació laboral per a col•lectius específics (projecte suport a famílies).
 • Promoure la formació i l’ocupació de persones amb discapacitat.
 • Afavorir la inclusió sociolaboral de les dones treballadores sexuals.
 • Donar a conèixer a les empreses d’inserció i als centres especials de treball les possibilitats de prestar serveis a l’Ajuntament.
 • Promoure la inclusió de persones en risc d’exclusió en empreses contractades per l’Ajuntament.
 • Impulsar projectes d’inserció per a persones d’ètnia gitana.

Pujar ↑