Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Immigració

Dues dones musulmanes d'esquena amb mocador en el cap
Objectius
 • Promoure la integració de les persones nouvingudes en la vida social de Barcelona.
 • Potenciar la xarxa d’acollida descentralitzada per als nouvinguts amb mediadors professionals i amb la col•laboració d’entitats per poder oferir orientacions personalitzades.
 • Tractar els problemes derivats de la irregularitat administrativa dels estrangers per minimitzar-los amb respecte a les garanties legals i als drets humans.
 • Promoure el voluntariat i la interacció de persones d’origen estranger.
 • Fomentar la participació de tota la ciutadania en un projecte comú de convivència a la ciutat.
 • Promoure una major participació de les persones immigrades i de les associacions d’immigrants en la vida social de la ciutat.
Actuacions
 • Adaptar les polítiques d’acollida per a persones nouvingudes a la nova realitat social de la ciutat.
 • Elaborar el Pla de Treball d’Immigració amb el màxim consens amb totes les forces polítiques i una major coordinació amb les polítiques d’immigració de Catalunya.
 • Executar el Pla d’Interculturalitat i fomentar projectes que facilitin la cohesió social i la interculturalitat.
 • Adaptar el SAIER (Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats) a les noves necessitats dels processos d’acollida i acompanyament.
 • Crear un Servei d’Orientació Educativa de futur per als joves reagrupats d’entre 15 i 18 anys.
 • Garantir l’accés gratuït a l’aprenentatge de la llengua catalana per a les persones nouvingudes.
 • Potenciar el Programa “Noves famílies” d’acompanyament a les famílies reagrupants per arribar a totes les famílies que inicien el procés.
 • Donar suport als processos d’acollida i acompanyament dels immigrants gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals i facilitar les sol•licituds de refugi i asil per motius d’orientació sexual.
 • Facilitar la inscripció en el cens electoral de les persones estrangeres que hi tinguin dret perquè puguin votar a les eleccions locals.

Pujar ↑