Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Esports

vista parcial de persona muntant en un patinet
Objectius
  • Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l’esport.
Actuacions
  • Tenir en compte l’esport com a eina integradora per evitar el risc d’exclusió social.
  • Aplicar el Pla Municipal de l’Esport en Edat Escolar i el Pla l’escola fa esport a la ciutat per fomentar la pràctica esportiva entre la infància i l’adolescència en horari escolar i no escolar.
  • Millorar la convivència en l’espai públic, amb la participació dels beneficiaris.
  • Ajudar les famílies i acompanyar-les en la seva tasca educativa.
  • Impulsar el Programa Convivim Esportivament i els seus Plans associats en els barris amb risc d’exclusió i pobresa.
  • Difondre l’oferta esportiva dels centres municipals per a persones amb discapacitat.
  • Col•laborar en el disseny i desplegament de programes d'activitat física i esport per prevenir l'obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme, etc.
  • Promocionar la participació de la dona en la pràctica esportiva.
  • Millorar i rehabilitar els espais esportius que ho requereixin. Cal tenir present l’accessibilitat a les instal•lacions esportives municipals.

Pujar ↑