Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Drets civils

parella de nois gais agafats de la mà
Objectius
  • Promoure el coneixement i la defensa dels drets i deures de la ciutadania mitjançant l’Agència per la Igualtat i la No Discriminació.
Actuacions
  • Crear l’Agència per la Igualtat i la No Discriminació que s’ocuparà de fer campanyes de sensibilització i formació, desenvolupar programes, i oferir assessorament jurídic i mediació.
  • Reforçar l’Oficina per la No Discriminació perquè sigui el lloc de referència de la ciutat on denunciar una discriminació dels drets fonamentals.
  • Implantar el Pla per al col•lectiu lèsbic, gai, transsexual i bisexual 2010-2015.
  • Desenvolupar una estratègia amb el poble gitano que tracti l’educació, la salut, la integració laboral i l’habitatge.
  • Estudiar amb el Govern de la Generalitat la possibilitat de recuperar el Programa Barcelona Ciutat-Refugi.
  • Fer campanyes de sensibilització sobre els drets de la ciutadania, igualtat i no discriminació en diferents espais (Ajuntament de Barcelona, escoles, ciutadania).
  • Formar mestres perquè l’aprenentatge de les condicions d’igualtat i no discriminació siguin presents en totes les assignatures.

Pujar ↑