Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Dona

vista parcial de dona treballant amb casc i roba de treball
Objectius
  • Promoure la igualtat entre homes i dones respectant la diferència, amb especial atenció a les persones més vulnerables (dones amb discapacitat, víctimes de violència masclista i víctimes d'explotació sexual)
  • Defensar de manera coordinada amb entitats, administracions i institucions el dret a la igualtat d’oportunitats de totes les dones, i en especial de les més vulnerables.
Actuacions
  • Elaborar i implementar el Pla municipal per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2012-2015.
  • Reorientar els objectius del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) per tal que sigui la principal eina municipal per treballar la perspectiva de gènere a les polítiques municipals.
  • Reforçar l’atenció a les dones víctimes de la violència masclista i als seus fills i filles.
  • Intensificar les actuacions per prevenir la violència masclista en els centres educatius, l’educació en el lleure, els mitjans de comunicació i els cossos de seguretat.
  • Lluitar contra el tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual i establir des de l’Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) la coordinació amb els cossos policials per intercanviar informació.
  • Promoure clàusules socials per contractar dones en risc d’exclusió.
  • Disposar d’un nou pis per a dones víctimes d’explotació sexual i de dos pisos per dones víctimes de violència.

Pujar ↑