Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Ciutadania activa, participació i voluntariat

grup de persones amb una en primer plànol fent gest de ok
Objectius
 • Promoure la participació ciutadana.
 • Renovar i impulsar l'Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència Masclista per implicar tota la ciutadania en la prevenció i la lluita contra la violència masclista.
 • Reforçar l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb l’adhesió de més entitats i organitzacions i una major implicació de totes elles.
Actuacions
 • Potenciar els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) i els bancs del temps de la ciutat.
 • Promoure un programa comunitari per afavorir la inclusió social.
 • Crear un Programa per fomentar una ciutadania activa i el bon veïnatge i potenciar els projectes d’acció comunitària al barri.
 • Treballar conjuntament amb les associacions en els diversos àmbits de la inclusió social.
 • Treballar amb la xarxa d’entitats de la ciutat i el Comissionat de Participació per promoure un voluntariat i un associacionisme social compromès amb la inclusió.
 • Treballar amb els districtes i la Generalitat per consolidar i ampliar els PDC.
 • Potenciar i fer visible l'Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència Masclista.
 • Promoure noves Xarxes d’Acció dins l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
 • Crear el Consell Municipal de la Família.
 • Obrir una línia d’ajuts extraordinària per a projectes d’entitats socials sobre l’impacte de la crisi econòmica en les persones més vulnerables.

Pujar ↑