Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Ajuda alimentària

Llaunes de conserva, pots i borses de menjar
Objectius
  • Augmentar els recursos i crear nous serveis de distribució d’aliments per a persones en situació de pobresa.
  • Buscar noves maneres de distribuir els aliments.
Actuacions
  • Incrementar el pressupost pels àpats dels menjadors socials.
  • Crear 4 serveis de menjador social amb un total de 300 places, mitjançant acords amb entitats del tercer sector.
  • Crear 5 menjadors amb un total de 95 places per reforçar el servei d’Àpats en companyia adreçat a gent gran vulnerable.
  • Garantir un menjador social que ofereixi el servei d’Àpats en companyia a cada districte i buscar solucions per oferir el servei tots els dies.
  • Treballar amb el Banc dels Aliments perquè a cada districte hi hagin centres distribuïdors d’aliments.
  • Crear la Taula Solidària d’Aliments de Barcelona.

Pujar ↑