Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Adolescència i joventut

Vista parcial de noia jove, mostra les mans entre els genolls
Objectius
  • Millorar les oportunitats de treball juvenil, a través de la formació i la informació.
  • Potenciar els serveis d’atenció als joves.
  • Augmentar la presència d’adolescents i joves en els actes culturals i de lleure de la ciutat.
  • Promocionar l'ocupació juvenil i donar suport a la formació professional i l'emprenedoria juvenil.
Actuacions
  • Desenvolupar el Pla Municipal d’Adolescència i Joventut.
  • Incorporar l’assessorament laboral i l’emprenedoria en els Espais d'Informació Jove de cada districte, en col•laboració amb Barcelona Activa.
  • Impulsar un Pla Específic contra l’atur juvenil.
  • Promoure la formació professional com un ensenyament tècnic de qualitat.
  • Crear un nou equipament per a famílies i adolescents que ofereixi assistència psicològica, informació, derivació a diferents serveis i opcions de promoció per als adolescents.

Pujar ↑