Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 | Seguiment i avaluació

Seguiment i avaluació

El seguiment i l’avaluació dels resultats del Pla es farà mitjançant: