Barcelona, ciutat inclusiva i cohesionada

Barcelona vol ser una ciutat inclusiva, per voluntat del seu govern, de la societat civil i de les persones que hi viuen.

La cohesió social a la ciutat s’assenta sobre 3 pilars principals: