Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006


Vídeo "Nous Accents 2006: Pla Estratègic de Cultura"