Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

Més enllà del repte que suposa democratitzar la cultura i fer-la accessible al conjunt de la ciutadania, volem posar a debat també el valor de la proximitat i del desenvolupament cultural comunitari com a estratègia transversal a les polítiques culturals en la seu conjunt.

Com superar la tradicional distància entre la cultura d’èlit i la cultura popular, associativa o emergent? Quins vincles existeixen o fora bo que existissin entre elles? Què necessita la ciutat de Barcelona i els seus territoris per afavorir dinàmiques ascendents de la cultura local? Què vol dir apostar per la proximitat en les polítiques culturals d’una ciutat?

Volem debatre el moment actual que viu Barcelona pel que fa la cultura de proximitat a la ciutat, i com volem que sigui en el futur.