Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

La Cultura Popular i Tradicional té per escenari l’espai públic i com a protagonista el ciutadà, participant-hi el conjunt de la societat i mostra per tant la seva diversitat i multiculturalitat. La cultura popular conforma el patrimoni etnològic urbà, conjuntament amb els oficis urbans, la vida familiar i comunitària, les manifestacions cíviques, etc. i és per tant un dels principals elements definidors de la ciutat.

Quina és la situació actual de la cultura popular a la ciutat i quin paper hi ha de jugar l’administració pública? Com conviure manifestacions de cultura popular diverses en un mateix espai públic?

El paper de la cultura popular tradicional com a vehicle d’expressivitat i de cohesió social, la sostenibilitat de les entitats i associacions del sector, la rellevància i protagonisme de la cultura popular com a part fonamental del patrimoni intangible de la ciutat, són tots ells aspectes sobre els quals volem aprofundir per tal de detectar mancances, oportunitats i futures vies de treball.