Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

Pintura, escultura, fotografia, ilustració, instal·lacions, creació multimèdia...La diversitat i hibridació de les arts visuals a la ciutat. Quin és el gruix i el nivell de qualitat de la creació feta a Barcelona i la maduresa del seu mercat, la seva projecció exterior, el seu valor social i creador de continguts, la seva demanda i el seu consum, la salut de les galeries i sales d'exposicions de la ciutat, el paper dels grans museus però també dels equipaments de proximitat, el rol dels mitjans, les aportacions de les noves tecnologies en el sector, les oportunitats per la creació i l'intercanvi artístic a la ciutat, les sinèrgies entre art i altres formes d'innovavió empresarial, etc.

Volem debatre el moment actual que viuen les arts plàstiques i visuals a Barcelona, i el que volem que siguin en el futur, així com el paper que hi pot jugar l’administració pública.