Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Dades i indicadors

Us adjuntem un document sobre estudis i indicadors disponibles pel que fa a les arts plàstiques i visuals a la ciutat:


Dades i indicadors per la Taula d'arts plàstiques i visuals
Document propi elaborat per l’oficina del Pla Estratègic. (PDF per descarregar)