Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

Des de 1999 fins a avui dia a la ciutat de Barcelona hi ha hagut canvis i millores considerables pel que fa l’estat i la dinamització del patrimoni. S’han acabat les obres de museus importants, han aparegut nous espais promoguts per les fundacions de les caixes d’estalvis del país, s’han engegat nous projectes de centres culturals (Born, Disseny...), ha millorat l’entesa entre les administracions i s’ha produït un traspàs de responsabilitats i compromisos important.

D’altra banda, els anys temàtics han servit, entre altres coses, per crear xarxa i articular els diferents agents que intervenen en la divulgació del patrimoni de manera directa o indirecta (museus, Turisme de Barcelona, escoles...). A més, els programes educatius i familiars dels museus s’han incrementat considerablement.

Així doncs, avui dia, quines serien les noves fites que la ciutat ha de plantejar-se pel que fa al patrimoni i la memòria? Quines serien les prioritats?