Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

En un moment d’especial efervescència creativa en el sector musical a Barcelona, ciutat de llarga tradició musical que avui alberga un nombre creixent de festivals i esdeveniments de considerable ressò, volem posar a debat i reflexionar sobre les tendències globals que afecten el desenvolupament del sector així com les realitats locals de la ciutat que influeixen en el panorama musical de Barcelona.

Quins reptes planteja la difusió musical a la ciutat? Quin és la situació actual de la música en viu i quin paper hi juguen els espais públics i les sales privades? Quins perills s’amaguen darrera la creixent festivalització de la música? És Barcelona una ciutat que afavoreix la creació de públics i l’afecció per la música?

El paper de la música com a vehicle d’expressivitat i de cohesió social, la sostenibilitat de les indústries vinculades al sector i l’estat de la formació musical a la ciutat són altres aspectes sobre els quals volem aprofundir per tal de detectar mancances, oportunitats i futures vies de treball.