Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Temes de debat

Una mirada als reptes de la lectura a la ciutat

El desplegament del Pla de blioteques 1998-2010 amb la resposta entusiasta dels ciutadans així com els resultats de l’Any del llibre i la lectura 2005 conviden a seguir pensant i realitzant programes a l’entorn de generar nous lectors i fidelizar els “iniciats”.

El 1998 el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona aprovava per unanimitat el seu Pla de Biblioteques per al període 1998-2010, en un moment en que la xarxa pública bibliotecària patia greus mancances. El Pla era ambiciós i dibuixava un mapa ideal que cobria les necessitats bàsiques de tot el territori, tant pel que fa a equipaments com a serveis.

Hem augmentat en 7 anys un 224% els usuaris de les biblioteques (d’1.362.840 el 98 a 4.421.266 el 2005), i en un 384% els documents prestats (de 759.658 el 98 a 3.713.484 el 2005).

Ara, quan manquen 5 anys per la finalització de l’aplicació del Pla, molt dels objectius s’han assolit, i en alguns casos fins i tot s’han superat els estàndards previstos: la superfície, els fons, els horaris... A més en aquests anys la ciutat ha crescut: en el futur immediat es preveu la transformació d’algunes àrees urbanes amb el consegüent augment d’habitants; les necessitats socials han canviat (immigració, edat de la població...); les necessitats tecnològiques també, gràcies a l’extensió de l’ús de les TIC;... tot això fa necessari repensar el Pla pel que fa als estàndards fixats el 1998.

L'Any del Llibre i la Lectura ens ha donat l’energia col·lectiva per renovar el compromís de Barcelona amb la lectura, ha enfortit la idea que el llibre és a la nostra ciutat un signe identitari cultural bàsic, i per sobre de tot, ha ratificat el convenciment que la lectura és un bé públic indispensable, de present i de futur.

Barcelona és des de fa molts anys capital editorial i ciutat de creació literària, tant pel que fa al nombre d’empreses, institucions, professionals i creadors com a la convicció dels ciutadans que el llibre és un element identitari de Barcelona, com es demostra a la diada de Sant Jordi.

Un programa nou, l’anomenat “Barcelona Ciutat Lectora” volem que tingui com a objectiu, junt amb el desplegament del pla de Biblioteques, mantenir viu el compromís amb la lectura i el sector editorial i consolidar Barcelona com a ciutat referent internacional en la promoció de la lectura.

L’Any del Llibre i la Lectura ha deixat prou llavors, ha posat en comú prou il·lusions, ha renovat la convicció de tanta gent, com perquè els anys propers siguin també anys del llibre i la lectura.

La nostra ciutat ha de ser encara més un referent mundial de “ciutat lectora”, un motor on es potencií la convicció sobre el paper cabdal de la lectura entre els ciutadans i ciutadanes, ja que llegir és pensar i pensar és construir.

El lema “Barcelona Ciutat Lectora” volem que sigui més que un programa d’activitats, un
concepte, un segell d’identitat, una posició en el món i un compromís personal i públic.

I arribats en aquest punt posem els següents interrogants sobre la taula:

en quina mesura estan creixent o no els lectors a la ciutat? cal crear-los?
quines accions creiem necessàries i imprescindibles per crear lectors?
com cal que cada sector i agents s’impliquin?
quines responsabilitats té cadascú?
és una acció del sector públic o del privat i personal?

Les 5 grans intencions que vol respondre el programa de Barcelona ciutat lectora són:

a) Enfortir la convicció lectora ciutadana

b) Impuls al sector editorial de la ciutat

c) La complicitat dels mitjans de comunicació. Més comunicació

d) reforçar la creació literària

e) Establir polítiques i inversions que fomentin la lectura i la difusió del llibre, així com el ple accés de tota la ciutadania a la producció literària global i local, un dels compromisos de l’Agenda 21 de la Cultura


Què hi trobes a faltar? Què hi sobra? Com creieu que cal abordar-ho?