Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

Després d’un any intens d’activitat en motiu del Llibre i la Lectura, aquesta taula vol posar a debat els nous reptes per Barcelona pel que fa al foment de la lectura. Quins són els hàbits de lectura avui entre els ciutadans? En quin sentit evolucionen? On hi ha més dèficits? On s’hauria de fer més incidència?

Volem parlar del sistema de lectura pública a la ciutat, del paper de la xarxa de bibliotequs públiques i els seus programes de foment de la lectura, del rol de les escoles i les biblioteques escolars, del paper d'entitats i projectes associatius, del suport de la indústria editorial al foment de la lectura, del paper i els canvis amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, dels festivals i projectes vinculats a lectura i paraula a la ciutat, de les xifres d'hàbits de lectura i de les tendències de futur, dels sectors més desvalguts, etc.