Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Altres documents

El següent informe recull les aportacions més destacades d'aquesta Taula de Treball.

No és un diagnòstic acabat del sector o àmbit d'anàlisi sinó un reflex del debat generat al voltant d'aquest grup de treball, que ha servit per nodrir el document final d'actualització del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona. Nous Accents 06.

Informe de la Taula de Lectura (PDF per descarregar)