Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

L’objectiu d’aquesta taula és realitzar una diagnosi de la situació de la cultura jove a la ciutat en el marc del procés de revisió del Pla Estratègic de Cultura de la ciutat. Aquest procés de revisió, que ha rebut el nom de Nous Accents, té entre els seus trets més importants el fer emergir noves realitats culturals de la ciutat, segurament ja existents, però encara poc visibles. És per això que moltes de les taules organitzades en aquest procés han fet especial atenció a recollir el punt de vista de joves creadors i joves productors.

Aquesta taula es proposa però abordar la situació dels segments més joves d’entre els joves, és a dir, la població al voltant dels vint anys. L’aposta per la difusió dels llenguatges artístics actuals i contemporanis, l’atenció a les emergències, les polítiques de preus i d’horaris o el suport a festivals i projectes que tenen una vocació específica pel consum juvenil són les línies fonamentals del debat sobre cultura i joves.